Hoogbegaafd: een hoog intelligentiequotiënt

Hoogbegaafdheid is een aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafd-heid is dus veel meer dan alleen intelligentie,  we spreken van hoogbegaafde als er sprake is van een IQ boven de 130, dit komt bij circa 2,5% van de mensen voor. Meer dan alleen een hoog IQ Naast een “hoog intelligentie” speelt ook persoonlijkheidsfactoren een rol zoals de creativiteit en …