Hoogbegaafd: een hoog intelligentiequotiënt

Hoogbegaafd door een hoog IQ

Hoogbegaafd door een hoog IQ

Hoogbegaafdheid is een aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafd-heid is dus veel meer dan alleen intelligentie,  we spreken van hoogbegaafde als er sprake is van een IQ boven de 130, dit komt bij circa 2,5% van de mensen voor.

Meer dan alleen een hoog IQ

Naast een “hoog intelligentie” speelt ook persoonlijkheidsfactoren een rol zoals de creativiteit en de doorzettingsvermogen.
Ook de sociale omgeving van een hoogbegaafd persoon speelt een rol en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde. Dat is zowel positief als negatief opzicht, als het gaat om de kenmerken van hoogbegaafden, dan is er een onderscheid tussen leervermogen en gedrag.

Kenmerken hoogbegaafd

De kenmerken tot betrekking tot het leervermogen zijn , hoge intelligentie, snel van begrip, grote algemene interesse, een hoog leertempo, grote denk en leerstappen,  de verworven kennis goed toepassen, een zeer goed geheugen, doorvragen en waarnemer, groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen, denk buiten de reguliere kaders, creativiteit en originaliteit.
De kenmerken van het gedrag geestelijk vroegrijp, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, in staat zijn tot zelfreflectie, perfectionistische instelling, het zoeken van ontwikkeling-gelijken bij oudere kinderen, accepteert regels en tradities niet vlekkeloos, een grote behoefte aan autonomie.

zobegaafd.nl

zobegaafd.nl

Uitzonderlijk gedrag

Hoogbegaafde personen vertonen uitzonderlijk gedrag of ze hebben de potentie om dit te doen op een van de volgende gebieden, algemeen intellectueel vermogen, specifiek academische aanleg, creatief denken, leiderschapstalent, visuele of uitvoerende kunsten.
Een Amerikaanse onderzoeker  onderscheidt drie aspecten van intelligentie, de analytische vaardigheden, de creatieve vaardigheden en de praktische vaardigheden.

Om dus succesvol intelligent te zijn moeten deze vermogens alle drie gebruikt worden het is goed als hoogbegaafden personen zich bewust zijn van de sterke en zwakke punten, hoogbegaafden denken en leren anders dan niet begaafde personen.
Bij hoogbegaafde personen moet het onderwijs op hun aansluiten je hebt vijf manieren die kenmerkend zijn voor  hoogbegaafden het denken vanuit een grote geheel. Dat betekend veel meer de diepte ingaan en een probleem creatief benaderen en vanuit verschillende hoeken oplossen, beelddenken, en veel meer denken vanuit het hart en de persoonlijkheid.

De intensiteit en gevoeligheid, concentratie en volharding zijn kenmerken van hoogbegaafdheid. Het kan voorkomen dat hoogbegaafde personen overprikkeld raken dat kan op een of meer gebieden voorkomen bijvoorbeeld  intellectueel gebied een grote nieuwsgierigheid, concentratie en het stellen van diepgaande vragen en heel veel dingen vragen dit kan voor ouders heel vermoeiend zijn.
Op gebied van verbeeldingskracht dat kan zich kenmerken door fantasiespel en dagdromen, op emotionele gebied kan dit zich kenmerken door extreme en complexe emoties en intense gevoelens.
Op psychomotorisch gebied kan zich kenmerken door vurig enthousiasme en intense fysieke activiteit, en op zintuiglijk gebied kenmerkt dit zich door extreme gevoeligheid van de zintuigen, dit gedrag kan tot een verkeerde diagnose leiden het hoogbegaafde gedrag wat ze dan vertonen kan gezien worden als stoornis zoals ADHD, autisme.

Bron: https://www.zobegaafd.nl/hoogbegaafdheid/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *