De beroepscode van een verpleegkundige

In januari 2016 is de beroepscode voor de verpleegkundige vernieuwd en gemoderniseerd. De beroepscode zoals deze bestond is samengevoegd met andere beroepscodes. Daarnaast is de beroepscode gemoderniseerd en zijn er een aantal elementen toegevoegd.

Een beroepscode komt men niet overal tegen. Daarom is er vaak wat verwarring over wat een beroepscode precies inhoudt. Een beroepscode is een samenstelling van regels en richtlijnen die de professionaliteit in de zorg moeten waarborgen. Verpleegkundigen komen het vaakst in contact met patienten en zijn derhalve ‘’ambassadeurs’’ in de zorg. Het is zaak dat patienten het vertrouwen krijgen dat zijn in goede en professionele handen zijn. De beroepscode is een leidraad voor deze professionaliteit.

Professionaliteit in de zorg

Professionaliteit in de zorg is een zeer complex idee. Een groot deel hiervan komt erop neer dat patienten het vertrouwen hebben in de zorg en hun zorgverlener. Zij moeten het vertrouwen hebben dat de zorgvelener, oftewel verpleegkundige, in staat is om de juiste diganose te stellen en de juiste behandeling te starten. Bij deze professionaliteit komt nog veel meer kijken dan simpelweg de behandeling.

In de beroepscode staat exact omschreven wat er komt kijken bij deze professionaliteit. Zo staat er iets over het gebruik van social media, het gebruik van elektronische patientendossiers en hoe men moet handelen bij ethische dilemma’s.

Verpleegkundigen lopen vaak tegen ethische probleemstukken aan. Vanwege privacygevoeligheid zijn zij gebonden aan strenge regels met betrekking tot informatie. Dit betreft het delen van informatie maar ook informatieveiligheid. Het komt vaak voor de bijvoorbeeld, de familie van een patient, betrokken wil zijn bij het zorgproces. Voor een verpleegkundige is het echter niet toegestaan om zomaar informatie over een patient te delen met buitenstaanders. Patientinformatie is privacygevoelig en mag vaak alleen gedeeld worden met de patient zelf en met collega’s. Als de patient ervoor kiest om deze informatie niet te delen met zijn of haar familieleden dan mag de verpleegkundige dit ook niet. Dit leidt soms tot onvrede en een situatie als deze doet een groot beroep op de professionaliteit van de verpleegkundige. Op opleidingverpleegkundige.eu kan men alles vinden over de beroepscode en professionaliteit in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *