De beroepscode van een verpleegkundige

In januari 2016 is de beroepscode voor de verpleegkundige vernieuwd en gemoderniseerd. De beroepscode zoals deze bestond is samengevoegd met andere beroepscodes. Daarnaast is de beroepscode gemoderniseerd en zijn er een aantal elementen toegevoegd.

Een beroepscode komt men niet overal tegen. Daarom is er vaak wat verwarring over wat een beroepscode precies inhoudt. Een beroepscode is een samenstelling van regels en richtlijnen die de professionaliteit in de zorg moeten waarborgen. Verpleegkundigen komen het vaakst in contact met patienten en zijn derhalve ‘’ambassadeurs’’ in de zorg. Het is zaak dat patienten het vertrouwen krijgen dat zijn in goede en professionele handen zijn. De beroepscode is een leidraad voor deze professionaliteit.

Professionaliteit in de zorg

Professionaliteit in de zorg is een zeer complex idee. Een groot deel hiervan komt erop neer dat patienten het vertrouwen hebben in de zorg en hun zorgverlener. Zij moeten het vertrouwen hebben dat de zorgvelener, oftewel verpleegkundige, in staat is om de juiste diganose te stellen en de juiste behandeling te starten. Bij deze professionaliteit komt nog veel meer kijken dan simpelweg de behandeling.

In de beroepscode staat exact omschreven wat er komt kijken bij deze professionaliteit. Zo staat er iets over het gebruik van social media, het gebruik van elektronische patientendossiers en hoe men moet handelen bij ethische dilemma’s.

Verpleegkundigen lopen vaak tegen ethische probleemstukken aan. Vanwege privacygevoeligheid zijn zij gebonden aan strenge regels met betrekking tot informatie. Dit betreft het delen van informatie maar ook informatieveiligheid. Het komt vaak voor de bijvoorbeeld, de familie van een patient, betrokken wil zijn bij het zorgproces. Voor een verpleegkundige is het echter niet toegestaan om zomaar informatie over een patient te delen met buitenstaanders. Patientinformatie is privacygevoelig en mag vaak alleen gedeeld worden met de patient zelf en met collega’s. Als de patient ervoor kiest om deze informatie niet te delen met zijn of haar familieleden dan mag de verpleegkundige dit ook niet. Dit leidt soms tot onvrede en een situatie als deze doet een groot beroep op de professionaliteit van de verpleegkundige. Op opleidingverpleegkundige.eu kan men alles vinden over de beroepscode en professionaliteit in de zorg.

Puur verloskunde bellen bij weeën

Na een zwangerschap van zevenendertig weken is het baby’tje voldragen. Dit betekend dat het kindje volledig ontwikkeld is en klaar is om veilig geboren te worden. Zodra je weeën krijgt of de vliezen breken, weet je dat de bevalling is begonnen. De vraag is dan wanneer je Puur verloskunde belt om de verloskundige te laten komen.

 

Indicatie weeën

Als er weeën zijn, adviseert Puur verloskunde om te bellen zodra je elke vier of vijf minuten een wee hebt. Dit geldt als het je eerste kindje is. Bij latere zwangerschappen van het tweede, derde, vierde of meer kinderen, mag je al eerder bellen. Een bevalling bij latere kinderen gaat over het algemeen namelijk een stuk sneller dan bij het eerste kindje. Bij een eerste bevalling moet je dus bellen als je enkele uren elke vier of vijf minuten een wee van tussen de zestig en negentig seconde hebt.

 

Bellen bij vliezen breken

Naast dat de weeën een indicatie zijn voor het stadium van de bevalling, is ook het breken van de vliezen een aanwijzing over hoe lang de bevalling nog zal duren. Let bij het breken van de vliezen op het volgende:

  1. Als de vliezen overdag reken, bel je meteen naar Puur verloskunde. Je moet daarnaast ook op de kleur van het vruchtwater letten. Heeft het een bruine of groene kleur, dan moet de verloskundige namelijk extra opletten bij de bevalling.
  2. Indien de vliezen ’s nachts breken, het vruchtwater een heldere kleur heeft en je nog geen weeën hebt, dan wacht je tot de volgende ochtend om naar Puur verloskunde te bellen.
  3. Mochten je vliezen breken en het heeft een groene of bruine kleur, dan bel je meteen naar de verloskundige van Puur verloskunde. Ook als dit ’s nachts gebeurt, bel je direct. Tevens bel je ’s nachts als er regelmatig weeën zijn, persdrang of de vliezen breken terwijl het hoofdje niet is ingedaald.

 

Wil je meer informatie over wanneer je moet bellen? Neem dan gerust contact op met Puur verloskunde, om dit met jouw verloskundige nog eens rustig door te lopen.

De fysiotherapeut: geneest én voorkomt

De fysiotherapeut weer alles omtrent het menselijk lichaam. Als iemand zich beweegt, kan dat proces worden omschreven als een wisselwerking tussen drie verschillende onderdelen. Het gaat om de gewrichten, zenuwen en spieren die zich gezamenlijk inzetten voor het menselijk functioneren. Normaal gesproken verloopt dit op geheel natuurlijk wijze, oftewel automatisch, zonder dat er bij stil wordt gestaan. In sommige gevallen blijkt echter dat dit proces toch niet zo vanzelfsprekend is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij blessures of andere lichamelijke complicaties. Hier komt de fysiotherapie kijken om dit proces weer zo natuurlijk mogen te maken. Fysiotherapeuten analyseren het lichaam en beoordelen waardoor de ongemakken worden veroorzaakt.

Elk lichaam is anders

Elk individu is anders en dat geldt ook voor het fysieke functioneren. Elk lichaam verschilt van elkaar, want iedereen heeft eigen lichamelijke kenmerken. Dit is ook merkbaar als het aankomt op blessures of andere pijnlijke situaties. In sommige gevallen kunnen de ongemakken snel worden verholpen, terwijl dit voor andere mensen minder vanzelfsprekend is. Criteria zoals ouderdom, de behandelgeschiedenis en de pijngrens spelen hier een belangrijke rol bij.  De fysiotherapeut is gelukkig in staat om te herkennen welke behandeling bij jouw fysieke kenmerken past. Op grond hiervan wordt een persoonlijk plan samengesteld, die worden gekenmerkt door persoonlijke oefeningen en verschillende meetmomenten. Het is dit schema dat de basis vormt voor de fysiotherapie.

Voorkomen even belangrijk als herstellen

Belangrijk om te weten is dat de bedoeling van fysiotherapie niet alleen gericht is op een goed herstel, maar vooral ook om toekomstige ongemakken te vermijden. Het vak fysiotherapie denkt daardoor vooral vanuit het oogpunt om te voorkomen en om te groeien. Daarom is het zaak om gezamenlijk een behandelplan vast te stellen. Ben jij op zoek naar een fysiotherapeut in Den Haag? Kijk dan snel verder, want ook bij Fysio Den Haag staat preventie voorop. Ook bieden we speciale sporttherapeuten in de omgeving van Den Haag? Werk aan je lichaam, werk aan jezelf.